top of page
Arkitec logo

Nye terminal bygninger og administrationsbygning


Alex Andersen Ølund A/S har indviet deres nye terminal bygning i Århus. Martin Merrild fra arkitec as deltog. Byggeriet i Odense pågår.

Alex Andersen Ølund A/S har siden den beskedne start i 1964 udviklet sig til at være et af Danmarks førende logistikvirksomheder med speciale i transport af blomster, frugt og grønt og andre temperaturfølsomme varer samt stykgods af enhver art.

​Som moderne logistikvirksomhed påtager de sig en bred vifte af opgaver, som har relation til varedistribution - fra emballagestyring til lønpakning - for en række kunder.

​​De råder over en ny og moderne vognpark, udstyret med flådestyringssystemer.

Arkitec as og MJT Bygherrerådgivning er i gang med at opføre nye bygninger i Århus og Odense.

bottom of page