Arkitec logo

Hedeager Kirken


År: 2016 Sted: Herning

arkitec: Arkitekt

Udvidelse af Hedeager Kirken med fælles kontorfaciliteter til Herning Søndre Provsti og Herning Nordre Provsti.