top of page
Arkitec logo

Rehabiliteringscenter Herning


Arkitec as er i øjeblikket i gang med en til- og ombygning Rehabiliteringscenter Herning.

Rehabiliteringscenter Herning er en selvstændig institution under Herning Kommune.

Centret kan i dag tilbyde plads til 30 patienter fordelt på 3 teams - alle med enkeltværelse og eget badeværelse.

I hvert team er der et fælles tekøkken, som patienter og pårøren­de kan benytte under opholdet.

Et ophold varer som typisk 2-3 uger men kan også være af både kortere og længere varighed. Alle ophold er tidsbegrænsede.

Projektet omfatter opførelse af en ny tilbygning i forbindelse med eksisteren­de bebyggelse beliggende på Brændgårdvej 20b i Herning.

Der ønskes opført 10 patientboliger med tilhørende fællesfaciliteter og ser­vicearealer.

Nybyggeriet kommer til at indeholde et ekstra team og bygges derfor sam­men med det eksisterende byggeri, på denne måde kan man dele nogle administrative funktioner med det eksisterende og hurtigt blive en del af helheden.

Ved at opføre bygningen i tilknytning til eksisterende center forventes sam­drift samt stordriftfordele på flere områder; såsom ledelse, administration og nattevagtordninger. Ligeledes en udnyttelse af eksisterende viden og res­sourcer i medarbejdergruppen, så huset bliver én samlet enhed.


bottom of page