top of page
Arkitec logo

Lind Plejecenter


År: 2012

Sted: Lind ved Herning

arkitec: Arkitektrådgivning

 

Plejecentrene for Herning Kommunes ældre er i disse år under forandring og fornyelse. Snart opstartes byggeriet af Linds nye pleje- & aktivitetscenter, der gennem vinteren er blevet detailprojekteret af arkitec. Centeret omfatter 64 bo-enheder samt et aktivitetscenter på sammenlagt ca. 6500 etagemeter.

Arbejdet med at skabe trygge og dejlige rammer for beboerne er sket gennem en tværfaglig proces, hvor arkitektur og tekniske muligheder med hensynet til omsorg for beboere, personale og husets besøgende, er blevet bearbejdet. Projektet har fra de første skitser til færdigt projekt taget sit udgangspunkt i følgende overordnede værdier:

• at skabe en hjemlig atmosfære omkring beboeren.

• at skabe et overskueligt og trygt miljø med respekt og nærvær

• at give beboerne et værdigt liv, hvor vi bevarer og styrker den enkeltes ressourcer

• at skabe en hverdag med overskuelighed, genkendelighed og tilpassede oplevelser

Arkitekturen er klassisk og tilpasset bybilledet langs den gamle hovedgade med sine hårdtbrændte teglfacader i 2 etager. Facadens frem- & tilbageryk samt farvede glasfelter giver facaden liv og nutidigt præg. Fællesarealerne afspejler med sine glasfacader områdernes funktion, hvor bo-enhederne fremstår mere private. De tagpapbelagte tage er næsten usynlige med deres lave hældning.

Byggeriet forventes indflytningsklart i starten af 2013.


bottom of page