Arkitec logo

Herningholm Skolen


År: 2014

Sted: Herning

arkitec: Totalrådgiver

På grund af tilvækst til den eksisterende skole manglede skolen klasselokaler. Ved en omdisponering, hvor eksisterende faglokaler til musik og billedkunst blev ombygget til klasselokaler og nye lokaler kunne bygges ved hallen, kunne kabalen gå op til alles tilfredshed.