top of page
Arkitec logo

Vandkanten boliger

År: 2023

Sted: Herning

arkitec: Arkitekt

VANDKANTEN

- Dobbelthuse ved Fuglsang Sø

Med dette projekt afsluttes udviklingen af den

nordlige del af området langs Fuglsang Allé ud

imod Fuglsang Sø - med et gennemført projekt, som følger Herning Kommunes intentioner

for området.

I projektet opføres 12 nye boliger i høj arkitektonisk kvalitet, med materialer og farver der er

tilpasset områdets øvrige bebyggelser. Boligerne opføres i en særdeles høj standard som fuldt

ud matcher den unikke beliggenhed.

De 12 boliger er fordelt på de tilbageværende

seks byggefelter ud imod Fuglsang sø, og opføres som dobbelthuse i to etager.

Boligerne forskydes så de hver især opnår egen

identitet, og der skabes veldefinerede opholdsarealer ved hver enkelt bolig, som sikrer mulighed for privatliv i uderummene.

I boligerne er der en god forbindelse mellem

ude og inde, søen og de grønne arealer trækkes ind i boligerne og skaber unikke opholdsarealer i stueplan, og på 1. sal en skøn tagterrasse.

Derudover er der etableret gode parkeringsforhold for alle boligerne, der får dobbelt carport

eller evt. en garage i tilknytning til hver enkelt

boligΣχόλια


bottom of page