Arkitec logo

Ændring i ejerkredsen i Arkitec

Arkitec A/S og Lars Sternberg har indgået en aftale om, at Lars udtræder af Arkitec A/S.

Dette sker i fuld enighed og er begrundet i forskellige ønsker til fremtiden.

 

Den daglige ledelse varetages – som i hele firmaets historie - fortsat af direktør Aksel Fyhn i tæt samarbejde med de øvrige partnere, og ansvaret for skitsering vil som hidtil ligge ved Ole Damgaard.

 

Den fremtidige ejerkreds i Arkitec A/S vil fremadrettet bestå af Ole Damgaard, Michael Due og Aksel Fyhn.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload