top of page
Arkitec logo

IBF


År: 2010

Sted: Ikast

arkitec: Arkitekt rådgivning

 

Ved designet af det nye IBF domicil i Ikast er kærligheden til betonen som materiale dyrket i stor stil. Mange synlige overflader er beton herunder vægge, dæk, gulve og tage mv. En del af etagedækkene er støbt på stedet, hvor bræddeforskallings aftegninger er delvis synlige. Der er ligeledes udført meget markante insitu støbte vægelementer med specialpræg som er et gennemgående markant element såvel ude som inde i receptionsområdet.

Huset består af 2 længehuse liggende nord / syd med sadeltag hvor alle husets primære arbejdsfunktioner er beliggende. Disse er forbundet af en lavere mellembygning for reception og fælles mødelokaler er placeret. Mellembygningen er udbygget med kælder hvor bl.a. husets teknikrum er placeret .


bottom of page