top of page
Arkitec logo

Villa Munk Nielsen


År: 2009

Sted: Bording

arkitec: Totalrådgiver incl. byggestyring

 

Ægteparret Anna & Knud Munk Nielsen valgte efter at have solgt gården at gå i gang med denne drømmevilla på nabojorden.

Gennem opholdsrummenes store glaspartier er der flot og langstrakt udkig over det landbrugsprægede landskab. Haveanlægget er som huset dyrket med stor omhu og akkuratesse. Haveanlæggets tilblivelse kunne i løbet af 2010 følges på DR2 udsendelserne Drømmehaver.

Villaen er i et plan i et moderne formsprog med flade tage i forskudte niveauer. Huset er indrettet så det er muligt for ægteparret at blive boende i mange år hvormed også den tredje alder kan blive på landet.

Materialevalget afspejler kvalitet hele vejen igennem med kombinationer og tegl i forskellige farver, forpatineret zink og stål udvendigt.


bottom of page